Aktualności


Komunikat dla rodziców dzieci urodzonych w 2009 r.

Dobiega końca okres przejściowy związany z etapowym wprowadzaniem obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich. W roku szkolnym 2015/2016 wszystkie dzieci urodzone w 2009 r. rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej (bez względu na miesiąc, w którym się urodziły). Istnieje możliwość odroczenia obowiązku szkolnego, ale dzieje się tak tylko wtedy, gdy decyzja o odroczeniu jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia rozwoju dziecka. Obowiązek szkolny odracza dyrektor szkoły (w obwodzie której dziecko mieszka, lub do której zostało przyjęte) na wniosek rodziców. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło naukę w klasie I. Do wniosku dołącza się opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. Dziecko, któremu odroczono obowiązek szkolny, kontynuuje wychowanie przedszkolne. Naukę w klasie I rozpoczną także dzieci urodzone w II połowie 2008 r. oraz te, którym został odroczony obowiązek szkolny w ubiegłym roku. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)Copyright by Przedszkole nr 3 w Oleśnicy Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt graficzny: d4u.pl Autor strony: Maciej Konieczny